בלוג
22 13

בלוג

12.11.2015

בשעה טובה ומוצלחת התקבל ההיתר לבניינים 123/1 ו-123/2

מזל טוב.