איתנות פיננסית
19 11

איתנות פיננסית

קרדן נדל״ן הוקמה ב 1988 והינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2010.

החברה דורגה ע״י D&B בשנת 2015 בעשיריה הראשונה בסקטור חברות הנדל״ן למגורים ברשימת החברות בעלות איתנות ויציבות פיננסית.

 

קישור לאתר D&B 

 

יציבותה וחוסנה הפיננסי של החברה הנשענות על תזרים מזומנים יציב ושוטף מקנות לחברה גמישות ואורך נשימה לפתח את עסקיה בתקופה זו.

 

להלן מספר נתונים כספיים ויחסים פיננסיים עיקריים ליום: 30/09/2017
סך נכסים: 892 מיליוני ש"ח
הון עצמי: 459 מיליוני ש"ח
הון עצמי לסך מאזן סולו: 56% 

 

 

במהלך שנת 2014 פרעה החברה סדרת אג"ח בהיקף של 95 מיליוני שקלים והנפיקה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 125 מיליון ₪

לצורך הרחבת פעילותה בארץ ובחו"ל.

 

 

עקרי פעילות החברה במהלך השנים 2016-2014:

• רכשה קרקעות בנהריה (112 יח״ד), ובקרית מוצקין (קרקע ל-82 יח"ד / 98 יח"ד לאחר שבס) מרשות מקרקעי ישראל.
• חתמה על הסכם שותפות עם חברת אגדים בפרויקט "כרמל מול ים", לבניית 82 יח"ד בטירת הכרמל.
• רכשה כ-240 יחידות דיור במקבץ דיור בארה"ב.
• חתמה על 4 חוזים לפיתוח ובניית מתחמי פינוי בינוי חלקן במסגרת תמ"א 38/2 להקמת 240 יח"ד ב-3 מתחמים ברמת גן.
• השלימה את מכירת 50% מזכויות החברה במגדל המשרדים "בית קרדן" לחברת הביטוח "מגדל".
• בתחילת 2016 רכשה קרקע במשותף עם חברת אגדים, להקמת 72 יח"ד בשכונת "גלי כרמל" בטירת הכרמל (תהווה שלב ב' לפרויקט).
בנוסף, רכשה מרשות מקרקעי ישראל קרקע להקמת 58 יח"ד בשכונת "משכנות אומנים/כורדני" בקרית מוצקין (תהווה שלב ב' לפרויקט).

• בחודש אוקטובר 2016 התקשרה החברה בהסכם עם שותף להקמת פרוייקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק.
החברה ממשיכה בהליכי איתור קרקעות באזורי הביקוש ובביצוע עסקאות רכישה לפיתוח והגדלת פעילות החברה בארץ ובחו"ל.