בנין סוג נכס חדרים טיפוס איכלוס תוכנית דירה
מגרש 802 דירה 3 A 06-2020
מגרש 802 דירה 4 B 06-2020
מגרש 802 דירה 4 E 06-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 4 J 06-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 4 L 06-2020
מגרש 802 דירה 5 C 06-2020
מגרש 802 דירה 5 D 06-2020
מגרש 802 דירה 5 DM 06-2020
מגרש 802 דירה 5 F 06-2020
מגרש 802 דירה 5 G 06-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 5 I 06-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 5 K 06-2020