פינוי בינוי זה הרבה יותר עם קרדן נדל"ן
21 14

פינוי בינוי - מבוא

כחלק ממדיניות התחדשות עירונית במרכזי ערים בשל מחסור בשטחים פתוחים והרצון לנצל את הקרקע ולהפכה ליעילה יותר תוך יצירת עתודות מגורים חדשות.

פינוי בינוי הינו תהליך של הריסת המבנים ובנייה מחדש של שכונה בעלת תשתיות משופרות עם תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי (כגון פטור מהיטל השבחה).

השטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי הם בדרך כלל אזורים נחותים וירודים בהן מבוצעת הריסת המבנים תוך פינוי התושבים, איתור פתרונות דיור חלופיים וזמניים.

היזם שאחראי על הפרויקט נדרש להחתים את הדיירים על הסכמה לפרויקט בינוי בינוי.

בהסכם מבטיח היזם לדיירים דירה חדשה בשטח זהה או גדול יותר מהדירה הקיימת, מגורים בדירה חלופית במהלך הבנייה, תשלום שכר הדירה וכן ערבויות ובטוחות כנדרש.

במקום המבנים הקיימים נבנים בניינים גבוהים יותר עם מספר דירות גדול יותר, שחלקן ניתנות לדיירים הנוכחיים וחלקן נמכרות לדיירים חדשים.

תהליך זה מביא התחדשות המבנה והשכונה, מעלה את ערך הדירה ומביא איתו אוכלוסיה חדשה והתפתחות סביבתית.

התהליך כולו והובלת המהלך עד שלב ביצוע העסקאות מבוצע בתיאום מול הרשויות המקומיות ורשויות התכנון.

בתהליך משתתפים הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית, הרשות המקומית, החברה המבצעת את הפרויקט ובעלי הדירות.

צפו בפרוייקטי פינוי בינוי של קרדן נדל"ן 

מדריך התחדשות עירונית להורדה

הורדת מדריך להתחדשות עירונית
שם מלא

מספר טלפון

דואר אלקטרוני

בחר את המדריך / המדריכים שברצונך לקבל למייל