איתנות פיננסית
21 14

איתנות פיננסית

קרדן נדל״ן הוקמה ב 1988 והינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2010.

החברה דורגה ע״י D&B בשנת 2015 בעשיריה הראשונה בסקטור חברות הנדל״ן למגורים ברשימת החברות בעלות איתנות ויציבות פיננסית. 

וכן בשנת 2019 כחברה מובילה בתחומי: פינוי בינוי, תמ"א 38/2 ותמ"א 38/2 ברמת גן.

קישור לאתר D&B 

יציבותה וחוסנה הפיננסי של החברה הנשענות על תזרים מזומנים יציב ושוטף מקנות לחברה גמישות ואורך נשימה לפתח את עסקיה בתקופה זו.

 

להלן מספר נתונים כספיים ויחסים פיננסיים עיקריים ליום: 31/12/2019

סך נכסים: 1,065 מיליוני ש"ח
הון עצמי: 514 מיליוני ש"ח
הון עצמי לסך מאזן סולו: 51%

 

במהלך שנת 2014 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ב') שיתרתה ליום 31 בדצמבר 2019 הינה 31.2 מליוני ש"ח.

במהלך שנת 2018 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף של כ- 123.7 מליוני ש"ח ויתרתה ליום 31 בדצמבר 2019 הינה 122.7 מליוני ש"ח

במהלך שנת 2020 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ד') בהיקף של כ- 140.4 מליוני ש"ח.

עיקרי פעילות החברה במהלך השנים 2015-2020 :

מגורים בישראל:

 

רכישת קרקעות למגורים לבניה רוויה:

 • נופי תכלת קרדן בנהריה, שני מגרשים הכוללים 112 יח"ד, רמ״י. 
 • ONE מגדלי קרדן במוצקין, שני מגרשים הכוללים סה"כ 168 יח"ד, רמ"י .
 • כרמל מול ים, LIFE & STYLE , קרדן שותפה עם חב' "אגדים" בפרויקט "כרמל מול ים", לבניית 82 יח"ד, רמ"י, בשכונת "גלי כרמל", בטירת הכרמל.
 • כרמל מול ים, GREEN & BLUE,  קרדן השלימה רכישת מגרש נוסף בבעלות פרטית להקמת 72 יח"ד בשכונת "גלי כרמל", בטירת הכרמל.
 • קרדן בנווה גנים, מגרש הכולל 138 יח"ד, קרקע בבעלות פרטית בקרית מוצקין.
 • קרדן נדל"ן הגדילה את שיעור חלקה בחברת הולילנד ב 10% נוספים ל – 40%.

 

התחדשות עירונית:

 • בשנת 2019 חתמה החברה על הסכם לרכישת מלוא זכויות השותף ( 50%) בפרוייקט פ.ב. רח' עוזיאל 13-15, ר"ג, כעת מחזיקה החברה במלוא הזכויות (100%) בפרויקט, שבו אושרה תב"ע מפורטת לבניית 152 יחידות דיור בשלושה בניינים.
 • בשנים 2019-2020 החלה החברה בהחתמה על הסכמי פינוי-בינוי בערים חיפה (שלושה פרויקטים) וחולון (פרויקט אחד).

 

נכסים מניבים בישראל

 • קרדן נדל"ן וחברת הביטוח "מגדל", שותפות בחלקים שווים במגדל המשרדים "מגדל קרדן", ת"א.
 • השלימה רכישת מלוא הבעלות (מ-67% ל-100%) בחב' אל הר הנדסה בע"מ, אל הר הנדסה הנה מחברות הביצוע המובילות בענף הנדל"ן.

 

 מגורים בארה״ב:

 • 2015  רכשה כ-240 יח"ד במקבץ דיור באוקלוהומה - הנכס נמכר במהלך 2019 .
 • 2016  התקשרה בהסכם עם שותף להקמת פרויקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק.
 • 2017  התקשרה בהסכם עם שותף להקמת פרויקט הכולל 93 יחידות דיור במישיגן.
 • 2019 התקשרה בהסכם עם שותף להקמת פרויקט הכולל 31 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק.

 

החברה ממשיכה בתהליכי איתור קרקעות באזורי הביקוש ובביצוע עסקאות רכישה לפיתוח והגדלת פעילות החברה בארץ ובחו״ל