חזון ואסטרטגיה
21 14

חזון ואסטרטגיה

חזון קרדן נדל״ן

״להיות חברה עסקית מובילה בכל אחד מתחומי הפעילות שלה״

 

אסטרטגיה עסקית

מיצוב החברה כמובילה בתחום המגורים באזורי הביקוש השונים בארץ תוך:

• מיצוי ופיתוח מיטבי של עתודות הקרקע והזכויות הקיימות

• רכישת קרקעות באזורי ביקוש בעסקאות קומבינציה או במזומן

• הרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית תוך מיקוד בפלח ״הריסה ובניה מחדש״

 

ערכים

מקצועיות ומקצוענות

הוגנות ויושרה

הלקוח במרכז

איכות

שקיפות